Oto Riemele
Photo: Mike Crawford

Oto Rimele je slikar, vizualni umetnik ter avtor vizualnih prostorskih postavitev. Avtor se izraža s skoraj monokromno barvno substanco in obliko, ki jo določa barva.

Njegove podobe so konstrukcijsko pripravljene tako, da omogočajo sevanje barvne svetlobe. Njegove podobe so precizno postavljene v prostor razstavišča in dosegajo vzpostavljanje nematerialne barvne komunikacije: njegove slike-objekti omogočajo, da svetloba v prostoru prehaja v svetlobo podobe, tišine in notranjega zvoka podobe.

Njegov namen je doseči stanje vizualne podobe, ki bo v interakciji z gledalcem in prostorom vzpostavila stanje celovitosti: slikarska podoba je tu zato, da gledalec končno spet zmore opaziti sebe in vstopiti v dimenzije svoje nematerialnosti.

Njegovo delo bi lahko označili kot “spiritualni minimalizem” in vsebinsko korespondira z evropskim duhovnim izročilom in naslednjimi avtorji: Mark Rothko, Anish Kapoor, James Turell, Bill Viola, Arvo Pärt.

V letu 2012 je izšla strokovna dvojezična monografija pod naslovom »Oto Rimele: Duhovnost materialne odsotnosti / Spirituality of material absence«. Avtor strokovne umestitve avtorja in negovega dela je dr. Jure Mikuž in obsega 124 barvnih strani.

Občinstvu se je predstavil na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Kot glasbenik je deloval kot soustanovitelj, avtor glasbe in kitarist v skupini Lačni Franz (1979–1985) in kot kitarist v skupini Laibach (album Opus Dei).

Ključni pojmi: barvna refleksija, nematerialnost, čistost oblike, svetloba, sublimno, sakralni minimalizem