»Govor je o zaustavitvi, ki se napenja v rob, torej tja, kjer se stikata

zavest in nezavedno, tja, kjer v nepomirljivosti nastaja sevanje

materije in duha, ki sta postala Eno.«

Oto Rimele: Beležke (Materija – Material – Materija), januar 1991

 

 

 

»Središče ni bilo tisto, ki bi želelo ohraniti premoč trenutka Zdaj,

temveč se je razpiralo navzven, proti točki Stika. (…) Polnost Časa je

bila dosežena v polnosti Praznine.«

Oto Rimele: Spisi (Praznina središča ali polnost časa), februar 1992

 

 

 

»Središče ostaja neznano (prazno) in sprejema individualne

projekcije, je prostor tiste subjektivnosti duha, ki se staplja

z Univerzumom.«

Oto Rimele: Spisi (Fikcija, simulacija in realnost), februar 1992

 

 

 

»Pojavnost podobe torej razkriva šele njena senca.«

Oto Rimele: Iluminacije (O materialnosti), 2003

 

 

 

»Slike-objekti so konstruirani tako, da generirajo barvo: so objekti

generiranja barve in so lovilci svetlobe, da postanejo tvorci senc.«

Oto Rimele: Iluminacije (O materialnosti), 2003

 

 

 

»Material je tisto, kar je v procesu kreacije postalo materija

in je materija bilo, preden je postalo material.«

Oto Rimele: Beležke (Materija – Material – Materija), januar 1991

 

 

 

»Snovno in nesnovno, vidno in nevidno, prisotno in odsotno so nosilci

sevanja. Kompozicija objekta ureja količino in kvaliteto sevanja materialov znotraj kompozicije.«

Oto Rimele: Spisi (Alkimija v sliki), februar 1992

 

 

 

»Oblika vzpostavljanja sevanja je odnos med posameznimi

energijskimi centri. Skupaj tvorijo nematerialni plašč,

obliko drame sevanja.«

Oto Rimele: Beležke (Materija – Material – Materija), januar 1991

 

 

 

Moje slike so nastale predvsem iz slike, so bitka s frontalnostjo,

bitka s samoumevno držo pasivnega pogleda, so nepristajanje

na ustoličenost zaznavnih kategorij – saj gre za raziskovanje slike,

ki ni mrtva.«

Oto Rimele: iz kataloga »Oto Rimele: Le Jeu«, april 2006

 

 

 

»Popolnost binarnega vključuje prisotnost Tretjega, nevidnega,

ki govori o celovitosti.«

Oto Rimele: Spisi (Binarnost ali vzpostavitev nevidnega tretjega), februar 1992

 

 

 

»Na križišču materije in ideje se pojavi Slika, LAPIS, ki govori

o ontološkem, ‘besedi in mesu’, o možnosti Sobivanja.«

Oto Rimele: Spisi (Petits récits / Cipresa), februar 1992

 

 

 

»Problem svetlobe je v tem, da je tako samoumevna, da je sploh ne

vidimo, šele preko svoje sence pa postane označena.«

Oto Rimele v intervjuju: Ne samo zemlja in ne samo nebo, 2003

 

 

 

»Likovno delo je prelivanje in iskanje adekvatnih oblik energije Spoznanja.«

Oto Rimele: Beležke (Materija – Material – Materija), januar 1991

 

 

 

»Velikost, oblika in lega do stene govorijo o prisotnosti Slike.«

Oto Rimele: Spisi (Alkimija v sliki), februar 1992

 

 

 

»Brez vzpostavljanja in preseganja nasprotij je naše dojemanje sveta

nepopolno …«

Oto Rimele: iz intervjuja za Primorske novice, 2006

 

 

 

»Razširjeni robovi sem poimenoval tudi aksiomatski obrat, saj želim

ohraniti sliko (…), vendar z obratom in drugačnim branjem aksiomatskih

postulatov.«

Oto Rimele: Beležke (Krog, kvadrat in rob), januar 1991

 

 

 

»Nujno je torej premagati napor, ki ga vnaša bleščava bela svetloba, da bi

Videli.«

Oto Rimele: Iluminacije  (Nelagodje v belem), 2003

 

 

 

»Rob je srečanje polnega in praznega, preteklosti in prihodnosti,

ki kažeta Sedanjost kot posledico obeh.«

Oto Rimele: Beležke (Krog, kvadrat in rob. Razširjeni robovi), januar 1991

 

 

 

»… svetlobi razkrivamo pomen tako, da pokažemo na njeno senco.«

Oto Rimele: Iluminacije (O materialnosti), 2003

 

 

 

»Duh in materija se morata dvigniti skupaj ali natančneje – morata

biti spoznana v vzajemnosti.«

Oto Rimele: pogovor s študentko slikarstva Natašo Colja

 

 

 

»Stanje stika ali oblika odnosa, tj. vprašanje o ontološkem,

kliče neposredno formulacijo časa in prostora.«

Oto Rimele: Beležke (Krog, kvadrat in rob. Razširjeni robovi), januar 1991

 

 

 

»Praznina je postala polna šele takrat, ko je bila v stanju

razsrediščenja. Postala je vidna samo kot napetost, ki se kaže kot

PA-slika realnosti. Svoj namen je dobila v luči vibracije ali ZRENJA.«

Oto Rimele: Beležke (Krog, kvadrat in rob, Praznina središča ali polnost časa), januar 1991

 

 

 

»Dejstvo je torej, da je naša podoba slike odvisna od ‘predmeta,

ki seva’, in okolja, v katerem z njim komuniciramo.«

Oto Rimele: Spisi (Alkimija v sliki), februar 1992

 

 

 

»Svetloba je tam zato, da generira sence … (slike) govorijo s skrito

barvo, ki generira barvno senco.«

Oto Rimele v intervjuju: Ne samo zemlja in ne samo nebo, 2003

 

 

 

»Najbolj kromatični del slike je njena senca.«

Oto Rimele v intervjuju: Ne samo zemlja in ne samo nebo, 2003

 

 

 

»In svetloba je nosilka povezave, vez in potemtakem

tudi Spoznanje.«

Oto Rimele: O akvarelu, praznini in svetlobi, 2010

 

 

 

»Drevo izkazuje moč Stanja. Pojavno sega v gmoto Zemlje, jo

povezuje s prosojnostjo Neba. Pravzaprav je nosilec misli o obliki

Odnosa, je utelešenje BIVANJA.«

Oto Rimele: Spisi (Petits récits / Cipresa), februar 1992

 

 

 

»Ko govorimo o kvadratu, pravzaprav mislimo na krog,

in ko govorimo o krogu, čutimo kvadrat.«

Oto Rimele: Spisi (Dinamika kvadrata), februar 1992

 

 

 

»Če dosledno sledimo pogledu naprej, se po obhodu zemeljske oble

vrnemo na izhodiščno točko, iz katere smo se podali na pot.«

Oto Rimele: Predmeti navznoter obrnjenega očesa, 1994